143-COMPL-GEVEL-LR-06.jpg

Vraag & antwoord

Heeft u een vraag? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen. Hier vindt u antwoorden op vragen die wij regelmatig krijgen over het huren van bedrijfsruimten. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de verhuurmakelaar van SOR via: (010) 444 55 55 of huren@sor.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke voorwaarden gelden voor het huren van een bedrijfsruimte?

Elke bedrijfsruimte is uniek. De huurprijs, voorschot servicekosten, opleverniveau en huurtermijn verschilt per locatie. Bij elk beschikbaar bedrijfspand op deze website staan onder ‘Kenmerken’ en ‘Overdracht’ de huurcondities van deze specifieke locatie vermeld. In overleg met de verhuurmakelaar kan hiervan worden afgeweken. 

Hoe wordt een bedrijfsruimte opgeleverd?

Het opleverniveau verschilt per locatie. Vaak betreft het een zogeheten casco opleverniveau. Dit betekent dat de ruimte zonder inventaris, installaties en afwerking aan u wordt opgeleverd. Het kan ook voorkomen dat een bedrijfsruimte incl. afwerking en (gedeeltelijke) inrichting zal worden aangeboden. U kunt de mogelijkheden hiervan bespreken met de verhuurmakelaar.

Wat betekend casco oplevering?

Wanneer een bedrijfsruimte casco wordt opgeleverd, dan betekent dit dat de ruimte zonder inventaris, installaties en afwerking aan u wordt opgeleverd. Casco betekend dan ook de ’schil’ van een pand: de vloer, muren, kozijnen en het dak. 

Wat is de huurtermijn van een bedrijfsruimte bij SOR?

 

SOR hanteert veelal een ’standaard’ huurtermijn van 5 + 5 jaar. Dit houdt in dat de huurperiode na 5 jaar automatisch zal worden verlengt met nogmaals een periode van 5 jaar. In overleg met de verhuurmakelaar kan van de voorgestelde huurtermijn worden afgeweken. Informeer bij de verhuurmakelaar naar de mogelijkheden.

Wat betekent een huurtermijn van 5 + 5 jaar?

Een huurtermijn van 5 + 5 jaar betekent dat na de eerste huurperiode van 5 jaar de looptijd van het huurcontract zonder wijzigingen nogmaals met een huurperiode van 5 jaar automatisch verlengt wordt. Wilt u dit niet en de huurperiode na 5 jaar laten eindigen, dan dient u tijdig het huurcontract op te zeggen. Houdt u rekening met de opzegtermijn die in het huurcontract vermeld staat. Is deze termijn verstreken? Dan wordt de overeenkomst met de afgesproken 5 jaar verlengt.

Wat houdt een bankgarantie of een waarborgsom in?

SOR kan van u een bankgarantie of een waarborgsom verlangen alvorens het huurcontract voor een bedrijfsruimte zal worden ondertekend. Bij een bankgarantie houdt de bank een bedrag vast op uw rekening en bij een waarborgsom wordt het bedrag door u overgemaakt aan SOR en zal SOR dit bedrag in depot houden (u ontvangt hiervan een afschrift).

De bankgarantie of waarborgsom geeft SOR meer zekerheid voor het geval er schade wordt aangericht aan het pand of wanneer de huurder bijvoorbeeld niet meer aan de huurprijs kan voldoen. De hoogte van het bedrag dat als bankgarantie of waarborgsom zal worden verlangt, zal door de verhuurmakelaar aan u worden gecommuniceerd.

Hoe kan ik mijn huur betalen?

U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

 

1. Per automatische incasso

Neemt u met ons contact op via ons e-mailadres verhuur@sor.nl of telefonisch via 010-4445555. Wij zullen u een incassoformulier toesturen om een automatische incasso te registreren.

2. Via acceptgiro

U kunt er ook voor kiezen om maandelijks een acceptgiro van ons te ontvangen. Let er op dat u tijdig de acceptgiro voldoet zodat u geen huurachterstand oploopt. Het bedrag dient op de 1e van de maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van SOR.

3. Overmaken per internetbankieren

U kunt de huur ook handmatig overmaken, onder vermelding van Bedrijfsruimte en het volledige adres van de bedrijfsruimte, op ons rekeningnummer: ABN AMRO IBAN: NL39ABNA0640037674

Wanneer wordt de huur van mijn rekening afgeschreven?

De huur wordt, indien u hiervoor gekozen heeft, automatisch op de 1e van elke maand afgeschreven van uw rekening. Heeft u ervoor gekozen om de huur via acceptgiro over te maken, dan dient het huurbedrag op de 1e van elke maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van SOR (ABN AMRO IBAN: NL39ABNA0640037674).

Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

In het geval er een huurachterstand is ontstaan, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Er zal mogelijk met u een betalingsregeling worden getroffen om binnen een korte periode de huurachterstand weer in te lopen. Neemt u contact met ons op per e-mail via verhuur@sor.nl of telefonisch via 010-4445555.

Ik wil mijn bedrijf overdragen en op naam van een andere partij zetten. Kan dit?

In de meeste gevallen is het mogelijk om het lopende huurcontract op naam van een andere partij te zetten (bijvoorbeeld bij een bedrijfsoverdracht). U dient hier schriftelijk een verzoek voor in te dienen. Wij zullen het verzoek in behandeling nemen en met u hierover contact opnemen. We hebben van de nieuwe partij de volgende gegevens nodig om een verzoek in behandeling te nemen:

1. Naam van het bedrijf 

2. Contactpersoon en contactgegevens (email en telefoonnummer)

3. Huidige vestigingsadres 

4. KVK-uittreksel

 

U kunt het schriftelijke verzoek indienen via ons e-mailadres verhuur@sor.nl of per post naar Woningcorporatie SOR, t.a.v. Afdeling Verhuur, adres: Botersloot 175, 3011 HE te Rotterdam.

Wanneer kan ik de huur van een bedrijfsruimte opzeggen?

In het huurcontract dat wij met u hebben gesloten staat de looptijd van het huurcontract vermeld. Bij het opzeggen van de bedrijfsruimte dient naast deze huurperiode rekening te worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van wat er met u is afgesproken ten tijde van het ondertekenen van het huurcontract.

Hoe zeg ik een bedrijfsruimte op?

De huur dient u schriftelijk op te zeggen. Dit kan via ons e-mailadres verhuur@sor.nl of per aangetekende post naar Woningcorporatie SOR, t.a.v. Afdeling Verhuur, adres: Botersloot 175, 3011 HE te Rotterdam.

Wat gebeurt er nadat ik de bedrijfsruimte heb opgezegd?

U ontvangt een schriftelijke bevestiging dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Er zal met u contact worden opgenomen om de laatste huurdag met u te communiceren. Daarnaast wordt een moment ingepland voor een voorinspectie. De verhuurmakelaar komt dan langs om de bedrijfsruimte te controleren op onderhoudsstaat en eventuele gebreken. Tevens zal de verhuurmakelaar met u bespreken hoe de ruimte op de laatste huurdag aan SOR dient te worden opgeleverd.

Wanneer krijg ik mijn bankgarantie of waarborgsom terug?

Bij de eindinspectie, vaak op de laatste huurdag, controleert de verhuurmakelaar of de bedrijfsruimte volgens afspraak (tijdens voorinspectie) aan SOR wordt opgeleverd. Is dit het geval én heeft u alle huurbedragen aan SOR voldaan waardoor er geen huurachterstand is, dan geeft SOR direct een bankgarantie vrij. In het geval dat er bij SOR een waarborgsom in depot is gestort, dan geeft de verhuurmakelaar opdracht aan de Huuradministratie om de waarborgsom terug te storten. Dit gebeurt veelal binnen 14 dagen. 

Wanneer de bedrijfsruimte niet volgens afspraak aan SOR wordt opgeleverd (werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd) en/of u heeft nog een huurachterstand bij SOR, dan worden de kosten en/of huurachterstand verrekent met de bankgarantie of de waarborgsom. Wanneer er nog een restant van de bankgarantie of waarborgsom overblijft, dan zal dit worden vrijgegeven (in geval van een bankgarantie) of aan u worden overgemaakt (bij waarborgsom). Dekt de bankgarantie of waarborgsom niet de volledige kosten van oplevering en/of huurachterstand, dan ontvang u nog een naheffing van SOR.

Heeft u een vraag waarbij u het antwoord niet vindt op deze website?

Neemt u dan contact met ons op. Dit kan via de website door het contactformulier in te vullen, per e-mail via verhuur@sor.nl of telefonisch via 010-4445555.